Condițiile de utilizare

A fost adăugat în coș

Condițiile de utilizare

Stimați Cumpărători!

Înainte de efectuarea comenzii, vă rugăm să faceți cunoștință atent cu condițiile de utilizare a site-ului. Acestea conțin principalele prevederi care reglementează cumpărarea mărfurilor de către Dumneavoastră în magazinul online www.gefest.md.

Efectuând comanda în magazinul online, Cumpărătorul confirmă faptul că a luat cunoștință și este de acord cu condițiile descrise mai jos și le acceptă ca fiind obligatorii pentru executare.

Condițiile de utilizare a site-ului www.gefest.md

1. Domeniul de aplicare.
1.1. Prezentele Condiții de utilizare  descriu condițiile contractelor de vânzare-cumpărare a mărfurilor, pe care ”Decostar” SRL (în continuare-Vânzător) le încheie cu consumatorul (în continuare-Cumpărător) în cadrul magazinului online, plasat pe site-ul www.gefest.md (în continuare-magazinul online), stabilesc drepturile și obligațiile părților.
1.2. Sortimentul de mărfuri prezentat în magazinul online, descrierea principalelor proprietăți de consum, prețul, condițiile de livrare, datele privind cantitatea mărfii aflată în stoc și alte condiții sunt valabile în momentul plasării lor pe site-ul magazinului online și pot fi modificate de către Vânzător fără o notificare prealabilă a Cumpărătorului.
1.3. Noile condiții de vânzare intră în vigoare din momentul plasării lor pe site-ul magazinului online. După plasarea și confirmarea comenzii de către Cumpărător condițiile pot fi modificate numai prin acordul părților.
1.4. Livrarea mărfurilor este posibilă doar pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Efectuarea comenzii în magazinul online.
2.1. Mărfurile alese de Cumpărător din sortimentul prezentat pot fi adunate în coșul Cumpărătorului și trimise ca comandă spre Vânzător, apăsând butonul ”Efectuarea comenzii”. După primirea comenzii, operatorul Vânzătorului va contacta Cumpărătorul prin intermediul numărului de telefon indicat de către acesta la efectuarea comenzii. Contractul este considerat ca fiind încheiat în momentul confirmării verbale a comenzii de către Cumpărător cu operatorul Vânzătorului.
2.2. Comanda cumpărătorului se păstrează în cabinetul personal și în orice moment poate fi văzută de el.
2.3. Cumpărătorul poate efectua comanda prin telefon +373 22 85-33-85. Contractul este considerat ca fiind încheiat în momentul confirmării verbale de către Cumpărător a comenzii.
2.4. Comanda va fi trimisă spre livrare după încheierea contractului.
2.5. Executarea contractului de către Vânzător este considerat momentul transmiterii mărfii către Cumpărător.
2.6. În cazul plasării comenzii vineri seara sau în zilele nelucrătoare, operatorul vă poate contacta pentru a confirma comanda în următoarea zi lucrătoare.
2.7. Zilele de lucru sunt zilele de luni până vineri între orele 9:00 și 18:00, cu excepția zilelor de odihnă și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

3. Prețurile.
3.1. Toate prețurile indicate în magazinul online include TVA (20%).

4. Livrarea și costul transportării mărfii.
4.1. Condițiile de livrare.
- livrarea mărfurilor se efectuează la adresa specificată de către Cumpărător în comandă;
- livrarea în raza municipiului Chișinău se efectuează în termen de trei zile lucrătoare;
- livrarea în alte localități ale Republicii Moldova se efectuează în termen de cinci zile lucrătoare;
- zilele de lucru sunt zilele de luni până vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare;
- perioada livrării este între orele 9:00 și 19:00.

4.2. Costul transportării.
Costul transportării mărfii este:
- în raza municipiului Chișinău: gratuit;
- pe teritoriul Republicii Moldova: gratuit. În cazul cînd produsul are una dintre dimensiunile totale mai mari de 165 cm, Vă rugăm să contactați operatorul și să precizați termenii și costul livrării.

5. Predarea Mărfii.
5.1. Pentru a primi marfa, Cumpărătorul trebuie să prezinte documentul de identitate sau permisul de conducere eliberat de organul de stat al Republicii Moldova.
5.2. Predarea mărfii se face prin semnarea de către Cumpărător a următoarelor documente: formularul de livrare, factura fiscală (după caz).
5.3. La livrarea comenzii, cumpărătorul primește următorul set de documente:
- bonul de casă;
- factura fiscală (după caz);
- instrucțiunea de exploatare;
- talonul de garanție.

6. Modalitățile de plată.
6.1. Achitarea mărfii poate fi efectuată atât prin virament (inclusiv prin utilizarea instrumentelor de plată indicate pe site-ul www.gefest.md), cât și în numerar.

7. Obligațiile Părților.
7.1. Vânzătorul se obligă:
- să accepte și să întocmească comanda în mod corespunzător și în termen;
- să asigure livrarea mărfii în termen și la adresa specificată de Cumpărător;
- să asigure transmiterea mărfii și a documentelor de însoțire necesare Cumpărătorului;
- să îndeplinească alte obligații în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
7.2. Cumpărătorul se obligă:
- să întocmească comanda în mod corespunzător;
- să furnizeze informații personale veridice pentru executarea comenzii;
- să achite integral și la timp valoarea mărfii prin una din modalitățile propuse;
- să specifice adresa detaliată de livrare și să accepte marfa livrată, să facă o mențiune de mână în formularul de livrare privind recepția mărfii;
- să îndeplinească alte obligații în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Obligațiile de garanție.
8.1. Deservirea conform garanției și post-garanției a mărfurilor se efectuează de serviciul tehnic al Vânzătorului, adresa căruia este indicată în talonul de garanție și pe site-ul www.gefest.md.
8.2. Cumpărătorul are dreptul de a formula pretenții față de Vânzător în privința deficiențelor mărfurilor, dacă acestea au loc în perioada de garanție.
8.3. Vânzătorul nu este responsabil pentru deficiențele mărfii în următoarele cazuri:
- dacă pe marfă lipseşte sau este defectată plăcuța de identificare, numărul de serie este neclar sau schimbat;
- dacă defecțiunea mărfii este cauzată de încălcarea regulilor din instrucțiunile de exploatare privind transportarea, exploatarea, depozitarea, precum și din cauza întreținerii necorespunzătoare din partea Cumpărătorului;
- dacă marfa este foarte murdară: atât în interior, cât şi exterior;
- încălcarea regulilor de exploatare prevăzute în instrucțiunile de exploatare, inclusiv supraîncărcarea şi utilizarea necorespunzătoare;
- dacă marfa a fost reparată de specialiști ai serviciului tehnic din exterior;
- prezența semnelor de intervenție sau a modificărilor constructive efectuate de specialiști ai serviciului tehnic din exterior;
- folosirea articolelor de uz casnic în scopuri antreprenoriale, la întreprinderi;
- defecțiunile au apărut ca urmare a unei acțiuni mecanice externe sau cauzate de o calamitate naturală, incendiu, factori de uz casnic;
- în alte cazuri specificate în talonul de garanție.

9. Reclamațiile.
9.1. Cumpărătorul are dreptul să formuleze pretenții în privința deficienței mărfii în termenul și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
9.2. În reclamație se recomandă a fi specificate:
- numele și prenumele Cumpărătorului, locul de reședință, numărul telefonului de contact;
- denumirea, numărul de serie a mărfii;
- data cumpărării;
- o descriere detaliată a deficiențelor identificate;
- pretențiile Cumpărătorului.

La reclamație se anexează următoarele documente:
-talonul de garanție, bonul de casă, alte dovezi a cumpărării mărfii;
-alte documente la discreția Cumpărătorului.

10. Răspunderea Părților.
10.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor, Părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
10.2. Vânzătorul nu este răspunzător pentru definciențele mărfii, daunele directe și indirecte, legate de deteriorarea sau imposibilitatea exploatării mărfii, cauzarea daunelor sănătății Cumpărătorului și a oricărei persoane terțe, a patrimoniului Cumpărătorului și a oricărei persoane terțe în cazul încălcării de către Cumpărător (de către persoanele care exploatează marfa) a regulilor de exploatare, transportare, depozitare, întreținere tehnică (service), reparare a mărfii, în cazul intervenției de către Cumpărător (de către persoanele care exploatează marfa) în construcția mărfii, acțiunilor neglijente ale Cumpărătorului sau ale terților, în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11. Alte condiții.
În privința tuturor situaților nereglementate în condițiile comerciale prezente, Părțile se vor ghida de normele legislației în vigoare a Republicii Moldova.

12. Adresa și datele de contact ale Vânzătorului::

Rechizitele bancare
“Decostar” SRL
IBAN: MD23VI225100000102479MDL
BC “Victoriabank” SA fil.nr.3
VICBMD2X416
C/F 1002600046670
TVA 0603612

Adresa juridică: mun.Chișinău, bd.Moscova 6

Datele de contact:
Tel.:  (022) 85-33-85
Fax: (022) 85-33-85
E-mail: online@gefest.md